Tanec je láska! Umění i sport, ale hlavně by to vždycky měla být radost a zábava.“

BLOG

ROZVRH

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
14.00–14.45
BABY  akrobacie
BABY B balet
BABY A balet
15.00–16.00
MINI  B akrobacie
MINI A akrobacie
MINI B balet
DĚTI  B balet 

16.00–17.00
DĚTI B akrobacie
DĚTI A akrobacie
DĚTI C  balet
MINI A balet 
JUNIOŘI B
akrobacie
17.00–18.00
JUNIOŘI A balet 
JUNIOŘI  A 
akrobacie
DĚTI B moderní tanec
DĚTI A+ MINI A
 baletní repertoár
DĚTI A 
moderní 
tanec
moderní 
repertoár
(17:00-19:00)
18.00–20:00
JUNIOŘI A
 repertoár do 19:30
JUNIOŘI A 
moderní 
tanec + moderní repertoár 
JUNIOŘI B 
moderní tanec
18-19
DĚTI A
 balet
18-19
POSILOVÁNÍ+
HERECTVÍ

 • BABY
  4-5 let

 • MINI
  6-8 let

 • DĚTI
  8-11 let
 • Děti, které jsou vybrány pro účast na soutěžích, trénují svá soutěžní čísla v rámci hodin „REPERTOÁR“, jednou měsíčně také na víkendové tréninkové hodině, v případě sól a duetů po konkrétní domluvě
 • Během pátku odpoledne a víkendů je možné si objednat individuální trénink pro 1, 2 nebo 3 tanečníky
 • Zařazení dětí do jednotlivých skupin probíhá podle věku, případně podle doporučení trenérky na základě pokročilosti

„ Mým hlavním cílem, kterého bych chtěla dosáhnout v rámci Pohybového studia LeVitare , je s dětmi sdílet a lásku k tanci, divadlu a umění obecně. Rozvinout jejich vnitřní motivaci, naučit je rozhodovat se a přemýšlet i v širších souvislostech, přijmout zodpovědnost a kromě nezbytné fyzické přípravy zvládat svoji mysl a těšit se z vystupování. Tanec je složitá disciplína skládající se z mnoha komponentů, kterou znám z nejrůznějších pohledů. Tanec je trochu sport a trochu umění, ale hlavně by to vždycky měla být radost a zábava.“

LEKCE

Balet

Balet je základním stavebním kamenem mezi všemi tanečními styly, učí správnému a ladnému držení těla, pokročilé koordinaci a orientaci v prostoru. Je také ideální průpravou pro všechny sporty příbuzné tanci jako je gymnastika, krasobruslení nebo mažoretkový sport. V hodinách baletu se děti dle věku a pokročilosti učí průřez slovníkem klasického tance. Hlavním cílem hodin je zvládnutí práce na technice u tyče a na volnosti, zvládnutí jednotlivých piruet, toček, malých, středních i velkých skoků, práce rukou a spojení všech prvků do kratších a delších vazeb.

Gymnastika

Hlavní náplní gymnastiky je zvládnutí základní obratnosti jako je kotoul vpřed a vzad, most, svíčka a další. S přibývajícím věkem se děti učí akrobatické prvky, například stojky, stojky do kotoulu, přemety stranou, přemety vzad, přemety vpřed, a špicary. Pracují na své pružnosti s ohledem na zdraví a růst, zařazeno je i posilování a kontraindikační cvičení.

Taneční akrobacie

Taneční akrobacie je pokročilým vyústěním hodin gymnastiky. Děti se učí složitějším akrobatickým prvkům, akrobacii spojené s floorwork, akrobacii na loktech a ramenou nebo nestandartním tanečním modifikacím stojek a přemetů, spojují je do kombinací jak i s tanečními prvky. Zlepšují výšku a techniku svých skoků, učí se předvádět rozsah v promenádách i statických polohách.

Moderní tanec

V rámci moderního tance děti získávají povědomí o tanci jak moderním, tak scénickém, neoklasickém i jazzovém. Naučí se typ pohybu odpovídající jednotlivým odvětvím moderního tance i v kombinaci několika z nich. Zvládnou technikukontrakcí, impulsů, vln, izolací, sunů a dalších. Tančí také v kontaktu se zemí. Zvládnou pohybem vyjádřit příběh a emoci, rozpoznat styl hudebního podkladu a orientovat se v něm.

Posilování herectví

Hodina je rozdělena na dvě části. V první děti pracují na posílení formou skupinového posilování, kdy se nemusí soustředit na taneční aspekt ale pouze na získaní potřebné síly a aktivity v jednotlivých svalových skupinách. Ve druhé se učí ovládat a modifikovat výraz obličeje, gesta rukou, druh chůze a celkovou prezentaci charakteru role. Výraz je důležitou součástí osobnosti kompletně vzdělaného tanečníka, proto je mu věnována velká pozornost. Hodiny herectví děti také učí dobré připravenosti improvizovat, rychle přemýšlet a řešit úkoly se kterými se dosud nesetkaly – je ideální přípravou pro vystoupení a soutěže.

Repertoár

Repertoár je určen pro děti, které reprezentují školu a soutěžích či přehlídkách a jsou vybrány pro tuto rozsáhlejší přípravu. V hodinách repertoáru děti trénují svá soutěžní čísla, či techniku potřebnou pro skupinová soutěžní čísla. Náplň jednotlivých hodiny záleží na momentální uvážení trenérky vzhledem k období ve školním roce. Výstupem těchto je dvakrát ročně pořádaný večer s předvedením soutěžních čísel připraveným na aktuální soutěžní sezónu rodičům a nejbližším, což dětem přináší možnost opravdové generální zkoušky v přátelském prostředí, což je před účastí na soutěžích či přehlídkách neocenitelné.

Informace

HODIN ZA TÝDEN X DÉLKA HODINYSKUPINACENA ZA POLOLETÍ 
1x 45BABY1000
1x 60 MINI, DĚTI, JUNIOŘI1400
2x 45BABY1800 
2x 60MINI, DĚTI, JUNIOŘI  2500 
2x 60 + REPERTOÁRSOUTĚŽNÍ TÝM MINI2700 
3x 60MINI, DĚTI3200 
3-4x 60 + REPERTOÁR  SOUTĚŽNÍ TÝM DĚTI, JUNIOŘI3700 
Individuální hodina  Jednorázová platba 300/60 minut
 
 
 1. Každé dítě navštěvující taneční lekce v pohybovém studiu LeVitare je povinno být zodpovědně připraveno na každou z nich. Základem je vhodný oděv, který by měl být přiléhavý a nezakrývat krk a šíji. Měl by kopírovat linii nohou a zad a nijak nebránit v pohybu. Vhodná obuv pro jednotlivé lekce se liší. Balet: taneční piškoty s měkkou podrážkou, moderní tanec: taneční „ťapky“ nebo ponožky, gymnastiku z důvodu bezpečnosti děti navštěvují bez obuvi. Dále je povinné mít upravené vlasy a přinést si na trénink nápoj ve vlastní lahvičce.
 2. Pro hladký průběh lekcí je také důležitá dochvilnost. Děti mohou do studia vstupovat již před začátkem své hodiny. Do odvolání vzhledem ke koronavirové situaci je vstup do studia zakázán rodičům a ostatnímu doprovodu dětí.
 3. Pokud se dítě nezúčastní tréninku, je na místě o této skutečnosti obeznámit trenérku - emailem, sms zprávou nebo osobně, ideálně předem.
 4. Vyplněním a odesláním přihlášky dávají rodiče souhlas s používám foto a video záznamu jak z hodin tak z vystoupení či soutěží, pro potřeby Pohybového studia LeVitare.
 5. O výběru dětí do soutěžního týmu rozhoduje trenérka, rozhodnutí o účasti na jednotlivých soutěžích je věcí rodičů. Dohoda ohledně těchto témat je provedena vždy na začátku školního roku.
 6. Pohybové studio LeVitare nehradí náklady spojené s kostýmováním, strartovným, cestou, či ubytováním na jednotlivých výjezdech.
 7. Pro děti vybrané do soutěžního týmu pro aktuální sezonu není přípustné na soutěžích kterých se účastní Pohybové studio LeVitare reprezentovat jinou školu či skupinu.
 8. Úplata za vzdělání : částu která je výsledkem počtu hodin jež v PS LeVitare vaše dítě navštěvuje odešlete prosíme na účet studia nejpozději do konce prvního měsíce pololetí (září, únor).
 9. Pokud by měl někdo chuť podpořit naši činnost, je možné věnovat studiu finanční i jakýkoli jiný dar. Více informací u Elišky osobně.
 10. V Pohybovém studiu LeVitare platí: Pomoci či rady mimo tréninkové jednotky se dostane každému, kdo o ni požádá. Nebojte se zeptat, vyjádřit obavu, názor, či nápad – ať už v jakékoli oblasti. V uměleckých rozhodnutích má vždy poslední slovo trenérka, ale diskuze ohledně praktického provozu a dalších témat bude vždy přijata. Je pro nás důležité, abyste vy i vaše děti byli spokojení.
 11. Vyplněním přihlášky vyjádří každý rodič i dítě souhlas s tímto desaterem

PŘIHLÁŠKA

STÁHNOUT

O MNĚ

Eliška Holčapková

 

Tanečnice, trenérka a choreografka

Eliška získala zálibu k dětem s práci s nimi již při studiu Střední pedagogické školy, kde se k její lásce k tanci přidala i láska k divadlu na základě specializace studia pedagogiky v oblasti Dramatické výchovy. Souběžně se stala absolventkou druhého cyklu Zuš Žerotín a následně strávila čtyři roky lektorskou činností v Baletní škole Iriny Popové Olomouc.

Sama prožila celý proces dětského tanečníka připravujícího se na české i zahraniční soutěže, ve kterých dosáhla výrazných úspěchů zejména při svých sólových vystoupeních. Medailové pozice v průběhu let získala na nejprestižnějších českých soutěžích jako je Pardubická arabeska, Hradecká Odette, Baletní mládí Praha nebo Taneční korunka, ale i na soutěžích méně typických jako je Naruby Brno nebo Ostravská pyramida. V roce 2015 zvítězila v kategorii balet sólo dospělí na Mistrovství české republiky CDO, o rok dříve zaujala 17. místo na světe v kategorii moderní tanec sólo dospělí na Mistrovství světa DWC v rumunské Bukurešti. Na základě těchto úspěchů byla celkem třikrát pozvána zatančit v rámci slavnostního večera Balet gala Plzeň.

Pro tyto a další soutěže již vytvořila nespočet úspěšných tanečních čísel pro své malé svěřence. Kromě již zmíněných soutěží vítězily děti pod jejím vedením například i na Grand prixdance Olomouc, Na špičkách Brno nebo Ave Bohemia Praha. Kromě předních příček na českých soutěžích zaznamenala její choreografie největší úspěch na Mistrovství světa DWC v německém Offenburgu, kde ve světové konkurenci její skupinový akrobatický tanec Žabičky získal bronzovou medaili.

V posledních dvou letech se intenzivně věnovala i práci s dospělými v rámci divadelních představení. Pohybovou přípravu a choreografii vytvořila například pro :

Divadlo Tramtarie Olomouc 

 • Velký Gatsby
 • O popleteném kouzelníkovi
 • Na větrné hůrce
 • Hřeben Bruce Willise 
 • Tři mušketýři 
 • Amélie z Hejráku 
 • Tři sestry 
 • Nebezpečné známosti 
 • Horory z manželských ložnice 
 • Poslední noc s Claudií 
 • Láska za koronu
 • Láska za koronu 2
 • Cílová rovinka Nikiho Laudy

Moravské divadlo Olomouc 

 • Královna koloběžka I.
 • Kupec Benátský 

Městské divadlo Zlín 

 • Povídky z jedné a druhé kapsy
 • Pipi Dlouhá Punčocha

V roce 2016 vytvořila spolu se svým partnerem a nynějším ředitelem cirkusové sekce Pohybové studia LeVitare muzikálové divadelní představení Kéž by tisíc klarinetů, ve kterém účinkoval swingový orchestr New street band a pěvecká skupina Kassiopea. Tato hra získala Cenu olomouckého kraje za významný počin v divadelní oblasti.

V rámci své trenérské a lekorské činnosti spolupracovala s mnoha pohybovými institucemi na bázi workshopů (Flamenco Olomouc, 331 Dance studio, nebo pohybová průprava pro mažoretky Gina Brodek u Přerova, Linnetebells Litovel či Excellet Opava). Zasedla také v porotě soutěží Šantovkadancecontest nebo O litovelský pohárek.

KONTAKT

Eliška Holčapková

+420 605 778 175

taneclevitare@gmail.com

Pohybové studio LeVitare, Myslbekova 9, Olomouc, IČO: 07444788